Anabilim Dalları

Üniversitelerde Akademik Teşkilat Yönetmenliğinin 16. maddesine göre Anabilim dalı başkanı, o anabilim dalının profesörleri, bulunmadığı taktirde doçentleri, bulunmadığı taktirde doktor öğretim üyeleri, doktor öğretim üyesi de bulunmadığı taktirde öğretim görevlileri arasından, o anabilim dalında görevli öğretim üyeleri ve öğretim görevlilerince seçilir ve bir hafta içinde dekan tarafından atanır. Anabilim dalı başkanı olarak atanabilecek öğretim üyesi veya öğretim görevlisi sayısının en çok iki olması halinde, başkan, dekan tarafından doğrudan atanır. Atamalar rektörlüğe bildirilir.

 ANABİLİM DALI BAŞKANLIKLARI

Türkiye Cumhuriyeti Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Mehmet EVSİLE

Yakınçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Yılmaz KARADENİZ

Yeniçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan CEVGER

Ortaçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Mustafa ŞAHİN

Eskiçağ Tarihi Anabilim Dalı Başkanı

Doç. Dr. Engin EROĞLU