Öğretim Amaçları

TARİH BÖLÜMÜ ÖĞRETİM AMAÇLARI

ÖA1 Öğrencileri, tarih alanında araştırma yapmak için gerekli olan temel akademik bilgi ve becerilerle (disiplinler arası çalışabilme, olaylar arasında nedensellik kurabilme, farklı açılardan düşünme, yorumlama ve sonuç çıkarma) donatmak,

ÖA2. Öğrencileri, Türkiye Tarihi ve yerel tarih hakkında bilgilendirerek Türkiye, Avrupa ve Dünya kronolojisi hakkında malumat sahibi olmalarını sağlamak,

ÖA3. Toplumların, kültürlerin ve kurumların zamana bağlı değişim süreçlerinin ve çeşitli zaman dilimlerine ait  metinlerdeki farklı tarihsel yaklaşımları  idrak etmelerini sağlamak,

ÖA4. Öğrencilere, tarihi olayların sebep ve sonuçlarını belirleme ve analiz edebilme ve belirli tarihsel gelişmeleri ve bunları geniş anlamda tanımlama ve açıklayabilme becerisi kazandırmak,

ÖA5. Öğrencilere tarih araştırmaları yaparken teknolojiyi etkin biçimde kullanma,  grup halinde çalışma, sonuca varma ve tarihi olaylar hakkında güvenilebilir raporlar planlama ve üretebilme gibi beceriler kazandırmak,

ÖA6. Öğrencilere, diğer sosyal/insani bilimler (edebiyat, sanat tarihi, arkeoloji, hukuk, sosyoloji, felsefe,vb.) alanlarından faydalanabilme becerisi kazandırmak,

ÖA7. Öğrencilere, Tarih alanında temel İngilizce terminolojisi kazandırmak,

ÖA8. Öğrencilere, bölümümüzde aldıkları eğitim sonucunda mesleki etik ve sosyal sorumluluk bilinci kazandırmak,

ÖA9. Öğrencilerin hem tarih alanında hem de kişisel gelişimlerinde ömür boyu öğrenmenin önemini algılamış ve bunu hayata geçiren bireyler olarak yetişmelerini sağlamak.