Akreditasyon Komisyonu

Akreditasyon Komisyonu

 

Doç. Dr. Songül KEÇECİ KURT

Dr. Öğrt. Üyesi Gürkan CEVGER

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

Muhittin Abdulhakim AKSOY(Öğrenci)

                     

                        GÖREVLERİ:

1)FEDEK Özdeğerlendirme Raporu ve gerekli durumlarda Ara Rapor'unun hazırlanması

2)İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek Komisyonlarının oluşturulması ve Fakülte/ Bölüm Kurulu'na teklif edilmesi

3)Komisyonları akreditasyon süreci doğrultusunda yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

4) Komisyonların raporların dönemsel olarak alınması, akreditasyon ve sürekli iyileştirme kapsamında değerlendirmesi ve arşivlenmesi

5)FEDEK tarafından yapılacak saha inceleme ve değerlendirme ziyaretinin organize edilmesi

6) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan doküman ve malzemelerin Üniversite Üst Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

7) Akreditasyon çalışmalarında yeni bilgi toplama ihtiyaçlarının belirlenmesi

8) Fakülte PUKÖ döngüsü çevrimlerinin işletilmesi ve  kapatıldığına dair izlenen yöntem, uygulama örneklerinin kontrolünü sağlamak

9)Akreditasyon çalışmaların izlenmesi, değerlendirilmesi ve geliştirilmesi