Ders Muafiyet Komisyonu

Ders Muafiyet Komisyonu

Doç. Dr. Engin EROĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet YILMAZ

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi için tıklayınız.