Mezun Takip Komisyonu

Mezun Takip Komisyonu

Doç. Dr. Serap TAŞDEMİR

Dr. Öğr. Üyesi Ali TORAMAN

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

                        GÖREVLERİ:

1) Mezunlar ile iletişim halinde bulunarak ikamet adresi, e-posta adresi, telefon numarası gibi kişisel bilgileri toplar ve elektronik ortamda bilgi bankasına kaydeder.

2) Mezunlar ile öğretim elemanları ve öğrencileri yılda en az 1 kez bir araya getirecek forum ya da toplantı gibi etkinlikler düzenleyerek karşılıklı fikir alışverişi için ortam sağlar.

3) Mezunların çalışma alanları, kariyerleri, önemli projeleri ve başarılarını öğrencilere aktarmalarını sağlayarak, rehberlik ve motivasyon sağlar.

4) Mezun İzleme Anketini uygulayıp değerlendirerek yönetime rapor sunar.

5) Yaptığı çalışmaları, önerileri, istek ve ihtiyaçları Fakülte/Bölüm Yönetimine rapor halinde sunar.