Web Komisyonu

Web Komisyonu

Dr. Öğr. Üyesi Gürkan CEVGER

Dr. Öğr. Üyesi Hadi BELGE

Arş. Gör. Aykut ÖZBAYRAKTAR

                        GÖREVLERİ:

1) Bölüm web sayfasının kullanımının etkinliğinin izlenmesi, güncelleme önerilerinin geliştirilmesi ve web sayfasının sürekli olarak güncellenmesi

2)Akademik faaliyetlerin web sayfasında izlenmesi ve değerlendirmesi için gerekli alt yapının oluşturulması

3)Öğrenci ders değerlendirme ve mezun anketlerinin sanal (internet, web, vb) ortamda yapılması ve değerlendirilmesi hususunda çalışmaların yapılması

4) Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak dönemsel olarak Bölüm Akreditasyon Komisyonu'na  sunulması